Wszystkie nasze wyroby należy przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Produkty powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Podane w katalogu i na opakowaniach parametry fizyko-chemiczne dotyczą wyrobów świeżych. Przechowanie produktów w sposób podany powyżej pozwala na dłuższe utrzymanie ich właściwości.

Skład chemiczny przechowywanych podłoży wraz z upływem czasu może ulec zmianie, dlatego też zalecamy wykonanie analizy chemicznej wyrobu przed jego użyciem.

Przed użyciem podłoży ogrodniczych zawartość opakowania należy rozluźnić. W razie planowanego zużycia większej ilości wyrobu, wskazane jest, by przed przystąpieniem do wysiewu, sadzenia lub przesadzania roślin, dokładnie wymieszać zawartość wszystkich opakowań przeznaczonych do danej uprawy lub jej partii.

W przypadku produktów wykonanych na bazie torfu wyrób przed użyciem należy nawilżyć.

Zalecamy regularne, umiarkowane podlewanie uprawianych roślin, zgodnie z wytycznymi dla danego gatunku. Ponadto należy pamiętać, że podłoże uprawowe należy chronić przed przesuszeniem (oczywiście o ile jest to zgodne z metodyką prowadzonej uprawy).

Podłoża z linii Aura, Sterlux, Sterlux Premium oraz Aqua Save zawierają nawóz wieloskładnikowy o NPK 14-16-18.  Część z naszych podłoży torfowych zawiera również specjalną mieszankę łatwo przyswajalnych mikroelementów. Nawozy są w dawkach startowych, zapewniających prawidłowy rozwój roślin przez okres kilku tygodni od zastosowania podłoża. Dalsze nawożenie należy więc bezwzględnie dostosować do wymagań pokarmowych w zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin. Podłoża z linii Aqua Save oraz niektóre podłoża z linii Sterlux Premium wzbogacone są ponadto w długodziałający nawóz otoczkowany, aktywny przez 8-9 miesięcy.

Przypominamy, że nasze wyroby nie są odkażane chemicznie ani termicznie. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że  powstają one z materiałów pochodzenia naturalnego, dlatego też mogą zawierać właściwe dla siebie organizmy, takie jak grzyby saprotroficzne, wątrobowce i mchy. Organizmy te nie są zaliczane do chorobotwórczych. Ponieważ ich obecność w stosowanych przez nas komponentach jest zjawiskiem naturalnym i niezależnym od producenta podłoży uprawowych, informujemy, że reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane.

Torf to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w specyficznych warunkach przemian obumarłych szczątków roślin. W wytworzeniu torfu kluczową rolę odgrywają mchy torfowce. Oprócz mchów swój udział w powstaniu torfu ma także porastająca torfowiska roślinność. Od intensywności procesu torfotwórczego zależy stopień rozkładu szczątków roślinnych. W związku z tym w torfie mogą być zauważalne również nierozłożone szczątki roślinne takie jak włókno torfowe czy też kawałki drewna.

Materiały informacyjne zaprezentowane w Katalogu Produktów nie mogą stanowić podstaw do reklamacji lub innych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie prezentowanych produktów oraz w ofercie sprzedażowej w czasie obowiązywania niniejszego katalogu. Ewentualne zmiany wynikają z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania naszych wyrobów.

© Agaris Poland 2023

Agaris Poland Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk

tel.: 55 248 24 50,  fax: 55 248 20 09

www.hollas.pl

www.agaris.com

e-mail: marketing.poland@agaris.com