<  strona główna

Wszystkie nasze wyroby należy przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Produkty powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Podane w katalogu i na opakowaniach parametry fizyko-chemiczne dotyczą wyrobów świeżych. Przechowanie produktów w sposób podany powyżej pozwala na dłuższe utrzymanie ich właściwości.

Skład chemiczny przechowywanych podłoży wraz z upływem czasu może ulec zmianie, dlatego też zalecamy wykonanie analizy chemicznej wyrobu przed jego użyciem.

Przed użyciem podłoży ogrodniczych zawartość opakowania należy rozluźnić. W razie planowanego zużycia większej ilości wyrobu, wskazane jest, by przed przystąpieniem do wysiewu, sadzenia lub przesadzania roślin, dokładnie wymieszać zawartość wszystkich opakowań przeznaczonych do danej uprawy.

W przypadku produktów wykonanych na bazie torfu wyrób przed użyciem należy nawilżyć. Zalecamy regularne, umiarkowane podlewanie uprawianych roślin, zgodnie z wytycznymi dla danego gatunku. Ponadto należy pamiętać, że podłoże torfowe należy chronić przed przesuszeniem (oczywiście o ile jest to zgodne z metodyką prowadzonej uprawy).  Na życzenie Klientów produkty wzbogacamy dodatkowo o nawilżacz.

Substraty torfowe zawierają nawóz wieloskładnikowy NPK 14-16-18 (z dodatkiem mikroelementów). Nawóz ten stanowi dawkę startową, zapewniającą prawidłowy rozwój roślin przez okres kilku tygodni od zastosowania substratu. Dalsze nawożenie należy więc bezwzględnie dostosować do wymagań pokarmowych w zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin.

Przypominamy, że nasze wyroby nie są odkażane chemicznie ani termicznie. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że torf jest materiałem pochodzenia naturalnego, dlatego też może zawierać właściwe dla siebie organizmy, takie jak grzyby saprotroficzne, wątrobowce i mchy. Organizmy te nie są zaliczane do chorobotwórczych. Ponieważ ich obecność w torfie jest zjawiskiem naturalnym i niezależnym od producenta podłoży uprawowych, informujemy, że reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane.

Torf to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w specyficznych warunkach przemian obumarłych szczątków roślin.

W wytworzeniu torfu kluczową rolę odgrywają mchy torfowce. Oprócz mchów swój udział w powstaniu torfu ma także porastająca torfowiska roślinność. Od intensywności procesu torfotwórczego zależy stopień rozkładu szczątków roślinnych. W związku z tym w torfie mogą być zauważalne również nierozłożone szczątki roślinne, takie jak włókno torfowe czy też kawałki drewna.

Oferujemy produkty w następujących wariantach pojemności:

Big-Bale od 3 do 6 m3 (ilość w zależności od rodzaju torfu), Big-Bagi 2,5 m3 (jeden produkt w prezentowanym katalogu), baloty 250l oraz worki 70l. Pojemność produktów określamy w oparciu o normy: europejską EN 12580 i branżową BN-72/0520-11.

Deklarowana ilość produktu dotyczy litrażu oznaczonego w momencie produkcji. Produkt na skutek ubijania się torfu w procesie produkcji oraz podczas transportu ulega kompresji (następuje zmiana struktury torfu). Należy pamiętać, że deklarowane ilości wyrobu dotyczą łącznej wartości jego objętości w otrzymanej dostawie.

Materiały informacyjne zaprezentowane w Katalogu Produktów Profesjonalnych nie mogą stanowić podstaw do reklamacji lub innych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie prezentowanych produktów oraz w ofercie sprzedażowej w czasie obowiązywania niniejszego katalogu. Ewentualne zmiany wynikają z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania naszych wyrobów.

© Agaris Poland 2023

Agaris Poland Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk

tel.: 55 248 24 50,  fax: 55 248 20 09

www.hollas.pl

www.agaris.com

e-mail: marketing.poland@agaris.com

torfy
pozostałe komponenty