logo new4

Jakość wyrobów

Kontrolą jakości objęte są wszystkie etapy produkcji. Pierwszym etapem kontroli jest dokładna lustracja pól eksploatacyjnych mająca na celu sprawdzenie ich czystości. Dzięki temu produkowane przez nas substraty są wolne od nasion chwastów. Kolejnym etapem kontroli jest dokładne sprawdzanie jakości torfu wydobytego ze złoża i przechowywanego w pryzmach.

Pracownicy działu kontroli jakości sprawdzają przede wszystkim temperaturę torfu, aby nie dopuścić jego przegrzania, ale także takie parametry jak stopień rozkładu materii organicznej, odczyn i zasolenie. Dzięki temu jest możliwa dokładna selekcja materiału używanego do produkcji poszczególnych rodzajów podłoży.

Torf poddany wstępnej obróbce (odsianie zanieczyszczeń, frakcjonowanie) jest w odpowiednich proporcjach mieszany i wzbogacany w różne dodatki w celu otrzymania gotowych do użycia substratów. Prace te także są nadzorowane przez pracowników działu jakości, sprawdzających czy wszystkie fizyczne i chemiczne parametry produkowanych podłoży są zgodne z wartościami deklarowanymi na opakowaniu lub czy są one zgodne ze specjalnym zamówieniem klienta.

W trosce o dostarczanie na rynek możliwie najdoskonalszych wyrobów pracownicy działu jakości pobierają próby z każdej, nawet najmniejszej partii wyprodukowanych podłoży. Próby te są powtórnie analizowane w laboratorium firmy, aby ponad wszelką wątpliwość wykluczyć odchylenia od zamierzonego poziomu zasolenia podłoża lub jego odczynu. Podobne próby pobrane z każdej partii podłoża są przechowywane w magazynie firmy przez co najmniej 1 rok od daty produkcji.

Dbamy o zgodność dostarczonej ilości towaru z ilością zamówioną przez klienta. W zakładach produkcyjnych bardzo dużą wagę przywiązuje się do weryfikacji litrażu wyrobów przygotowanych do sprzedaży. Wewnętrzną kontrolę ilości towaru przeprowadza się w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące obrót towarami paczkowanymi.

Ostatnim etapem kontroli jakości wyrobów jest sprawdzanie prawidłowości załadunku towarów na środki transportu.

Naszym klientom oferujemy również szeroki serwis posprzedażowy. Dzięki długoletniej owocnej współpracy z ogrodnikami i szkółkarzami ciągle ulepszamy i modyfikujemy składy swoich podłoży uprawowych.

 

Ważne informacje o podłożach uprawowych: 

informacje_o_podlozach_uprawowych

Odwiedziny : Dzisiaj: 28 | Tydzień: 300 | Miesiąc: 858 | Od początku: 318111

znak PROGRAM REGIONALNYbbbUEEFRR L-kolorwarmmaz